Paulini Wrocław

Małżeństwo

Małżeństwo

Kandydaci do sakramentu powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Na pierwszym spotkaniu ustalany jest duchowy plan przygotowań do sakramentu.

W ramach przygotowań należy dostarczyć następujące dokumenty:


W trakcie tych spotkań kandydaci do małżeństwa odbywają rozmowy z Ojcem proboszczem, ustala się przebieg uroczystości w dniu ślubu (wystrój kościoła, oprawę muzyczną itp.)