Paulini Wrocław

Św. Antoni - patron kościoła

Św. Antoni - patron kościoła

Święty Antoni

"Dla Ciebie porzuciliśmy wszystko i staliśmy się ubodzy. Ale Ty jesteś bogaty i dlatego poszliśmy za Tobą, byś uczynił nas bogatymi. (…) Poszliśmy za Tobą tak jak stworzenie idzie za Stwórcą, jak synowie za Ojcem, jak dzieci za matką, szukamy Ciebie tak jak głodni szukają chleba, jak chorzy lekarza, jak zmęczeni łoża, a wygnańcy ojczyzny"( Sermones II, 484).

Ten, kto pozna historię życia i dzieła, jakie po sobie zostawił św. Antoni z Padwy przekona się, że słowa z homilii nie są tylko kunsztem dobrego kaznodziei, ale programem życia, który możliwy jest do realizowania dzięki bliskiej relacji i przyjaźni z Bogiem.

Pragniesz iść za Stwórcą po właściwych drogach? Szukasz Jezusa jak głodny szuka chleba? Czy wiesz, że z twymi dolegliwościami możesz iść do Niego jak do Niebieskiego Lekarza? Ucz się od św. Antoniego naśladowania Chrystusa, a bez obawy o błądzenie dojdziesz do Jezusa właściwą drogą.

O życiu świętego Antoniego

O życiu świętego Antoniego

Ferdynand Bulonne (potem św. Antoni z Padwy) urodził się w Lizbonie w 1195 r. Pomiędzy 15 a 20 rokiem życia wstąpił do Kanoników Regularnych Św. Augustyna, którzy mieli swój klasztor na przedmieściu Lizbony. Tam był dwa lata, po czym przeniósł się do klasztoru w Coimbrze, które to miasto,...

czytaj więcej