Paulini Wrocław

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Bliższe przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii obejmuje cykl dwóch lat. Spotkania formacyjne odbywają się dwa razy w miesiącu. Spotkania te stanowią dopełnienie szkolnej katechezy w kierunku przeżycia wspólnoty wiary. Dojrzałość, to podejmowanie świadectwa życia w bliskości Jezusa, dlatego wprowadzamy młodzież w odnowienie osobistej więzi z Jezusem poprzez różnorakie formy modlitwy - stąd owa konieczność przeżycia pewnej liczby nabożeństw w ciągu roku liturgicznego, podejmowania systematycznej pracy nad sumieniem poprzez spowiedź i częstą Komunię świętą.

Przygotowaniem zajmuje się o. Józef Chyrzyński.