Paulini Wrocław

5 Niedziela Wielkanocna 15 maja OGŁOSZENIA

5 Niedziela Wielkanocna 15 maja OGŁOSZENIA

1.  Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które w naszym Sanktuarium sprawujemy przed wieczorną Mszą świętą o godz. 17.30.

2.  Za tydzień zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 12.00 rodziny, które pragną zawierzyć siebie Maryi i przez Nią Bogu oraz przyjąć indywidualne błogosławieństwo.

3.  Kalendarz Liturgiczny:
       w poniedziałek – święto św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski

4.  W naszej wspólnocie parafialnej zakończył praktykę diakońską Br. Luka Madunić, absolwent naszego Paulińskiego Seminarium Duchownego. Rozpoczyna On rekolekcje przed święceniami kapłańskimi, które będą miały miejsce na Jasnej Górze 28 maja. Dziękujemy br. Luka za wszelką posługę dla Jezusa i Matki Bożej w naszym sanktuarium. Prosimy o modlitwę za Niego o dobre przeżycie czasu przygotowania do święceń.

5. Zachęcamy do dalszej jałmużny przy ołtarzu św. Antoniego oraz składania darów do kosza przy ołtarzu Matki Bożej. Dary i ofiary przeznaczone są wyłącznie dla najuboższych rodzin naszej parafii oraz uchodźców. W pomieszczeniach przyklasztornych udzielamy schronienia trzem matkom z pięciorgiem małych dzieci w wieku od 1 do 6 lat.

6. Serdecznie dziękujemy wszystkim troszczącym się o czystość i wystrój domu naszej Jasnogórskiej Matki, wszystkim którzy wspierają nas duchowo i materialnie. Niech Jasnogórska Matka Kościoła przed tronem Boga wyprasza wszystkim potrzebne łaski wiary, nadziei i miłości.