Paulini Wrocław

Wrześniowe Nocne Czuwanie u Matki

Wrześniowe Nocne Czuwanie u Matki

Potrzebujemy Matki Bożej! Potrzebujemy Jej i nie wstydzimy się tego. Potrze­bujemy Jej, jak płuca potrzebują powietrza, serce - krwi i miłości, stopy - oparcia, oczy - światła, usta - pokarmu. Jak dziecko jeszcze nienarodzone potrzebuje matki, nie może istnieć i żyć bez niej i poza nią. Potrzebujemy Jej! Żyć bez Niej nie możemy! Potrzebujemy Jej, jak potrzebo­wał Jej Syn Boży. Potrzebujemy Matki Bożej. Przecież nawet Bóg Jej potrzebował! 
(kardynał Stefan Wyszyński)

Zapraszamy do naszego Sanktuarium na nocne czuwanie u Matki, które będzie miało miejsce w piątek 10 września.

Początek czuwania o godz. 19.45 zakończenie ok. pół godziny po północy.

Tym czuwaniem chcemy rozpocząć świętowanie beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Galeria