Paulini Wrocław

Tymczasowe zmiany w nabożeństwach

Tymczasowe zmiany w nabożeństwach

W związku z ograniczeniem ilości osób mogących przebywać w naszej świątyni

(przypominamy, że jest to maksymalnie 25 osób),

zawieszamy do odwołania:

Pozostałe nabożeństwa pozostają bez zmian.

Przypominamy, że w niedziele zostały wprowadzone dodatkowo dwie msze święte: o godz. 14 oraz 16.

W razie dalszych zmian będziemy informować na stronie internetowej i Facebooku.