Paulini Wrocław

Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych

Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych

Metropolita wrocławski abp Józef Kupny udziela na dzień 21 czerwca 2019 r. dyspensy od obowiązującej katolików wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Dyspensa dotyczy zarówno wiernych mieszkających na terenie archidiecezji jak również wszystkich gości.

Ze względu na to, iż najbliższy piątek tj. 21 czerwca 219 r. – dzień po Uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej – wiele osób ma wolny dzień od pracy oraz rozpoczynają się wakacje szkolne, stąd będzie to okazja do spotykania się w gronie rodziny, najbliższych przyjaciół i znajomych, dlatego w tym dniu udzielam wszystkim mieszkańcom Archidiecezji Wrocławskiej oraz przebywającym w tym dniu na jej terytorium  dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (por. kan 1251, 87 KPK). Ufam, że taka inicjatywa przyczyni się do pogłębienia relacji międzyludzkich, ale również do jeszcze większego zrozumienia obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w pozostałe piątki całego roku, który podkreśla rolę tego dnia w zbawczym dziele dokonanym przez Jezusa Chrystusa.

Dokument jest podpisany przez abp. Józefa Kupnego oraz ks. Jacka Froniewskiego, kanclerza Kurii.