Paulini Wrocław

O Drodze

Św. Paweł mówi: „Spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupstwo przepowiadania”

„Francisco José Gómez Argüello Wirtz, urodzony w León (Hiszpania) 9 stycznia 1939 r. Studiuje Sztuki Piękne w Akademii Świętego Fernanda w Madrycie, zdobywając tytuł profesora malarstwa i rysunku. W 1959 r. dostaje Nadzwyczajną Narodową Nagrodę w dziedzinie malarstwa. Po głębokim kryzysie egzystencjalnym dokonuje się w nim poważne nawrócenie, które prowadzi go do poświęcenia swojego życia Chrystusowi i Kościołowi. W 1960 r. wraz z rzeźbiarzem Coomonte i wizażystą Muñoz de Pabloszakłada grupę zajmującą się badaniem i rozwojem sztuki sakralnej „Gremio 62”. Z tą grupą wystawia w Bibliotece Narodowej w Madrycie. Mianowany przez Ministerstwo Kultury reprezentuje Hiszpanię w 1960 r. na Wystawie Sztuki Sakralnej w Royan (Francja). W tym samym czasie Kiko wystawia niektóre swoje dzieła w Holandii (Galeria „Nouvelles – Images”). Przekonany o tym, że Chrystus jest obecny w cierpieniu ostatnich tej ziemi, w 1964 r. idzie żyć wśród najbiedniejszych, w baraku z desek w Palomeras Altas, na peryferiach Madrytu.

W Palomeras Altas Kiko poznaje Carmen Hernández. Oboje żyją w środowisku biedaków, czują się przynagleni do znalezienia jakiejś formy przepowiadania, syntezy kerygmatyczno – katechetycznej, dającej miejsce formacji małej wspólnocie chrześcijańskiej. W ten sposób rodzi się pierwsza wspólnota wśród biednych. Ta wspólnota, ukazująca miłość Chrystusa ukrzyżowanego, staje się „ziarnem”, które dzięki ówczesnemu biskupowi Madrytu Mons.Casimiro Morcillo, zostaje posiane w parafiach Madrytu, a później w Rzymie i innych krajach. Powoli kształtuje się droga wtajemniczenia chrześcijańskiego dla dorosłych, odkrywająca i odzyskująca bogactwo chrztu. Kiko Arguello, Carmen Hernandez (zm.2016 r.) i włoski ksiądz Mario Pezzi są dziś na poziomie światowym odpowiedzialni za Drogę Neokatechumenalną, a jest już ona obecna w 120 narodach na pięciu kontynentach.”

 Pierwsza wspólnota w Polsce powstała w Lublinie w 1975 r. za zgodą i błogosławieństwem ówczesnego Pasterza Diecezji Lubelskiej, bpa Bolesława Pylaka. Przyjął on ekipę katechistów przybyłych z Rzymu: StefanoGennarini (do dziś jest odpowiedzialnym za Drogę w Polsce), o. Alfreda Cholewińskiego SJ (zm. 1988 r.) i Giulianę, katechistkę odpowiedzialną dziś za drogę w Korei. Katechezy rozpoczęły się w Wielkim Poście w kościele OO Jezuitów przy ul. Królewskiej. Powstały wówczas dwie równoległe wspólnoty. Wkrótce o. Alfred Cholewiński wraz ze Stefano rozpoczęli także katechezy w Łodzi za zgodą tamtejszego ordynariusza, bpa Rozwadowskiego.

W 1976r. o. Alfred Cholewiński z katechistami lubelskimi otworzyli Drogę w Krakowie (zgodę na rozpoczęcie katechez dał Kard. K. Wojtyła), a w 1977 r. z pozwoleniem Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski rozpoczęto katechezy w Warszawie. W tym samym roku katechiści z Lublina otworzyli drogę w Pile, Poznaniu, Gdańsku, Sokołowie, a także w Czechosłowacji, na Litwie, na Ukrainie i w Gruzji. (Źródło: http://archidiecezjalubelska.pl/blog/40-lat-drogi-neokatechumenalnej-w-polsce/) W latach 80 – tych Droga Neokatechumenalna dotarła do Wrocławia.

Bracia przechodzą Drogę Neokatechumenalną w małych wspólnotach na różnych etapach,od prekatechumenatu do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Raz w tygodniu celebrowana jest Liturgia Słowa Bożego i Eucharystia, przygotowane przez grupę braci i raz w miesiącu uczestniczą w konwiwencji, która jest spotkaniem z Bogiem, poprzez wspólną modlitwę i przebywanie z braćmi i siostrami ze wspólnoty.Jest to trójnóg, na którym opiera się Droga: Słowo - Liturgia - Wspólnota.

Raz lub dwa razy w roku, w okresie Adwentu i Wielkiego Postu w parafiach gdzie jest Droga lub tam, gdzie proboszcz o to poprosi, głoszone są katechezy neokatechumenalne. W skład ekipy głoszącej wchodzą proboszcz lub inny prezbiter i katechiści świeccy. Katechezy trwają ok. 2 miesięcy i skierowane są do dorosłych i młodzieży, będących w Kościele jak i tych, którzy żyją z dala od Niego.

Wszystkie wspólnoty są zapraszane do głoszenia Kerygmatu – Dobrej Nowiny, o miłości Boga w Jezusie Chrystusie, umarłym i zmartwychwstałym – na ulicach, w szpitalach, hospicjach itd. w niedzielne popołudnia okresu wielkanocnego.

W niektórych parafiach raz w miesiącu (w niedzielę po południu) proboszcz albo inny prezbiter razem z dwoma małżeństwami proponuje wszystkim młodym z parafii lub z całego miastaSkrutację Pisma Świętego, zakończoną uroczystymi Nieszporami i Adoracją Eucharystyczną.

W czasie Adwentu i Wielkiego Postu w parafiach, gdzie są wspólnoty na etapie Ojcze Nasz, celebrowana jest, otwarta dla wszystkich, Jutrznia z czytaniami z Godziny Czytań.

W ramach Drogi Neokatechumenalnej organizowane są spotkania powołaniowe, ostatnie miało miejsce podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. pod Krakowem. Są to spotkania, podczas których młodzi mężczyźni, kobiety i całe rodziny wyrażają gotowość służby Kościołowi gdziekolwiek Bóg ich pośle. Podczas spotkania na Brzegach chęć wstąpienia do seminarium duchownego zgłosiło ok. 3 tys. mężczyzn. 4 tys. kobiet zadeklarowało chęć wstąpienia do zakonu lub wyjazdu na misje. Rodzin z dziećmi gotowych do wyjazdu na misje ad gentes zgłosiło się ok. 2 tys.