Paulini Wrocław

Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Jasnogórska Rodzina Różańcowa

W naszej parafii Rodzina Różańcowa istnieje od 1993 r. Obecnie jest w niej 7 Róż Różańcowych, których patronami są:

Opiekunem Wspólnoty jest - o. Piotr Gomółka.

W 2003 r. parafialna Rodzina Różańcowa została włączona do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej (założonej w 1970  r. na Jasnej Górze). Każdy członek Rodziny Różańcowej w parafii św. Mikołaja staje się członkiem JRR i duchowo łączy się z Sanktuarium Narodu.  Przynależność do JRR zobowiązuje wszystkich członków do codziennego odmawiania i rozważania przynajmniej jednej tajemnicy różańca św., szczególnie w intencji Ojca św., biskupów i kapłanów i całego ludu Bożego.

W III niedzielę miesiąca cała Wspólnota Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej uczestniczy Eucharystii o godz. 10.30, a po niej w krótkim spotkaniu formacyjnym. Wtedy też odbywa się zmiana tajemnic różańca św. na kolejny miesiąc i następuje podanie intencji papieskich, misyjnych i parafialnych. Intencje dostępne są na stoliku przy wejściu do kościoła.

Działania Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w parafii:

Nowi członkowie:

Do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej można przystąpić poprzez:

Zapraszamy wszystkie chętne osoby, (niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania) do włączenia się w nurt pięknej modlitwy różańcowej. Do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej można przystąpić również będąc w innej wspólnocie.

Prymas Kard. Stefan Wyszyńskiego skierował do Polaków apel:
Modlitwą różańcową powiążcie wszystkie Wasze serca, by stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego, pod opieką Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej.

Polecane strony:
http://www.jrr.jasnagora.pl/pl/
http://rozaniec.maryjni.pl/index.html

Rozważania do V tajemnicy radosnej różańca

Znalezienie Jezusa w świątyni Łk 2, 41-52 Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam razem zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice....

czytaj więcej

Rozważania do IV tajemnicy radosnej różańca

Ofiarowanie Jezusa w świątyni Łk 2, 22-40 Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu". Mieli również...

czytaj więcej

Rozważania do III tajemnicy radosnej różańca

Narodzenie Jezusa Łk 2, 1-20  W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się...

czytaj więcej

Rozważania do II tajemnicy radosnej różańca

Nawiedzenie św. Elżbiety Łk 1, 39-45 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił...

czytaj więcej

Rozważania do I tajemnicy radosnej różańca

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Łk 1, 26-38 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna...

czytaj więcej