Paulini Wrocław

Domowy Kościół

Domowy Kościół

Domowy Kościół to rodzinny ruch świeckich w Kościele, działający w ramach Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła. Łączy on charyzmat Ruchu Światło-Życie i END. Krótko można go więc określić jako ruch świeckich, posoborowy i charyzmatyczny.

Domowy Kościół używa międzynarodowego znaku ruchu małżeństw  katolickich Equipes Notre-Dame (END).  Jest  to specjalnie napisana dla END ikona  Świętej Rodziny. Ikona ta została  wykonana dla Ruchu Equipes Notre-Dame  przez siostrę Marię-Paulę, zakonnicę  benedyktyńskiego klasztoru na Górze  Oliwnej w Jerozolimie. Jest to  przedstawienie Świętej Rodziny jako obrazu zjednoczenia (komunii) Świętych Osób. Jednocześnie obraz ten wyraża zjednoczenie, miłość, życie małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej, która dąży do świętości i do tworzenia komunii we własnym małżeństwie i rodzinie.

Znakiem Domowego Kościoła są dwa  greckie słowa FOS - światło i ZOE - życie  wpisane w kształt krzyża, wyrastającego  spomiędzy dwóch złączonych obrączek,  umieszczonych wraz z krzyżem w  stylizowanej figurze domku

Wspólnoty Rodzin Ruchu Światło-Życie powstały w 1973 r. (wtedy miały miejsce pierwsze rekolekcje oazowe dla rodzin w Krościenku). Celem Ruchu jest urzeczywistnienie soborowej wizji rodziny chrześcijańskiej poprzez dowartościowanie miłości małżeńskiej, której źródłem jest miłość Boża. Rodzina jest tu pojmowana jako Kościół domowy, środowisko przekazywania wiary oraz jako wspólnota, która służy wspólnocie lokalnej (parafii) i czuje się za nią odpowiedzialna. 

Zadaniem Domowego Kościoła jest niesienie wzajemnej pomocy w realizacji podstawowego powołania każdego człowieka, jakim jest jego powołanie do świętości. Istotne jest, że w małżeństwie do świętości dążą wspólnie mąż i żona. Szczególną uwagę zwraca się na budowanie jedności między nimi, na usuwanie wszystkiego, co rozbija wspólnotę małżeńską. Formą pomocy jest określenie wymagań stawianych wszystkim członkom - są to tzw. Zobowiązania. Chociaż przyjmuje się je dobrowolnie, to świadomość, że stanowią one wymagania Ruchu, motywuje do ich zachowywania i wprowadzania w życie, między innymi jako element dyscypliny i ćwiczenia woli.

Punktem wyjścia pracy jest zwykle oaza rekolekcyjna, piętnastodniowe rekolekcje, które odbywają się w czasie wakacji. Praca w ciągu roku odbywa się w grupach zwanych kręgami, tworzonych przy poszczególnych parafiach. Krąg składa się z 4-7 par małżeńskich i powinien stanowić grupę dynamiczną. Konieczna jest więc wzajemna znajomość, zaufanie, szczerość, przyjaźń oraz otwarcie się na innych, misyjność. Członkowie kręgu co roku wybierają spośród siebie parę animatorską, której zadaniem jest czuwanie nad wzrostem duchowym małżeństw; nad każdą grupą opiekę sprawuje też ksiądz moderator. W pracy formacyjnej silny nacisk kładziony jest na budowanie duchowości małżeńskiej, a przez to również na kształtowanie relacji w rodzinie.

Każde małżeństwo, będące członkiem kręgu, przechodzi formację. Najpierw poznaje zobowiązania, choć lepszą nazwą byłyby drogowskazy, bo są one pomocą pozwalającą trzymać się właściwej drogi. 

Zobowiązania (modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna, regularne studium Pisma Świętego, comiesięczny dialog małżeński, reguła życia, czyli systematyczna praca nad sobą, comiesięczne uczestnictwo w spotkaniach kręgu oraz piętnastodniowe rekolekcje wakacyjne lub krótsze w ciągu roku) to narzędzia pozwalające lepiej poznawać Boży zamiar względem każdego z małżonków. Pary spotykają się raz w miesiącu, aby dzielić się porażkami i sukcesami, owocami pracy nad sobą, życiem.

Domowy Kościół jest obecny w naszej parafii od 1996 r. - pierwsze spotkanie, które zorganizował ks. Jerzy Żytowiecki, odbyło się dokładnie 29 lutego 1996 r. Poznaliśmy wówczas parę pilotującą, Elę i Irka Szulców. W ich domu 10 marca odbyło się pierwsze spotkanie. W ten sposób powstał pierwszy krąg, który istnieje do dzisiaj, a we wrześniu 1999 r. drugi. Obejmują one małżeństwa z różnych parafii i o różnym stażu małżeńskim, mających za sobą odmienne doświadczenia życiowe. Obecnie ich opiekunami są  o.Maksymilian Stępień, o.Karol Bilicz i o. Sebastian Gotkowicz.

Uczestniczymy w życiu parafii włączając się we wszystkie ważne wydarzenia. Od kilku lat spotykamy się wszyscy na wspólnotowej Eucharystii o godz. 10.30 w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Owocem zaangażowania w Ruchu jest głębsze przeżywanie liturgii, bardziej świadome przeżywanie roku liturgicznego. 

Często spędzamy wspólnie czas, a jest ku temu sporo okazji: zabawy, imieniny, wycieczki, wyjścia do kina. Wspólnota była dla nas oparciem w trudnych sytuacjach, pomocą wtedy, kiedy się chwialiśmy, dawała poczucie bezpieczeństwa, w chwilach kryzysu rodziła w nas poczucie odpowiedzialności za innych. Spodobało się bowiem Bogu nie zbawiać ludzi pojedynczo, dlatego musimy być razem - w rodzinie, w kręgu i w parafii. 

Opiekunami kręgów w naszej parafii są:
o. Tomasz Chmielewski, o. Marcin Sylwan Wirkowski, o. Sebastian Gotkowicz


Zobacz strony:
http://www.oaza.pl
http://www.dk.oaza.pl/
http://www.wroclaw.oaza.pl/