Paulini Wrocław

Remont

Mam głębokie przekonanie, że cały proces prac remontowo-budowlanych, a szczególnie renowacyjnych i restauracyjnych w zabytkowym pofranciszkańskim kompleksie klasztornym mógł zaistnieć i trwa dzięki Opatrzności Bożej, wstawiennictwu możnego Patrona – św. Antoniego i tak wielu ludziom: parafianom, urzędom i naszym Przyjaciołom.


W ostatnich latach prace remontowe mogły nabrać na dynamice gównie dzięki dużemu wsparciu Urzędu Miasta Wrocław, szczególnie dzięki dotacjom z ramienia Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jestem również wdzięczny Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędowi Marszałkowskiemu we Wrocławiu, Fundacji KGHM.


Remont, to przede wszystkim gorąca modlitwa: bo jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się ci którzy go wznoszą. Dlatego pamiętamy o powierzaniu Bogu naszych dobroczyńców, architektów, pracowników i wykonawców. Modlimy się za nich, ofiarowując we Mszy św. ich intencje.


Jako proboszcz mam ogromną wdzięczność wobec wszystkich, którym leży na sercu troska o piękno tego wyjątkowego miejsca obecności Bożej. Dziękuje również moim współbraciom – paulinom którzy podejmują trud współpracy w dziele renowacji naszego klasztoru i kościoła.