Paulini Wrocław

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

Kancelaria parafialna jest czynna:

we wtorki i czwartki od 16:00 do 18:00

w soboty od 10:00 do 12:00


adres e-mail: paulini.wroclaw@gmail.com


telefon: 71 799 04 85, wewnętrzny 22 (czynny w godzinach urzędowania kancelarii)

we wtorki i w soboty w kancelarii dyżuruje o. Maksymilian (o. Probosz), w czwartki - o. Karol (o. Wikariusz)