Paulini Wrocław

Najświętsza Maryja Panna z Jasnej Góry

Najświętsza Maryja Panna z Jasnej Góry

Papież Pius XII w swoim liście (z dnia 1 września 1951 r.) pisał do polskich biskupów, „zwróćcie swe oczy na Górę, z której przyjdzie Wam pomoc w odpowiednim czasie, na Górę, którą Wasi ojcowie nazwali „Jasna", na Górę, gdzie Bogarodzica Dziewica — Wasza Królowa — rozbiła swój namiot i gdzie do rozmodlonych rzesz uśmiecha się po macierzyńsku Jej Obraz". 

Ojciec Święty wspomina tu o „namiocie naszej Królowej". Nie ulega wątpliwości, że „Jasnogórski Obraz w powszechnej świadomości naszego społeczeństwa uważany jest za wizerunek Królowej Polski. W minionych wiekach Jasnogórską Kaplicę nazywano nawet wprost „komnatą Królowej Polski". Cały zresztą zespół królewskich ozdób miał tak przemawiać do przybywającego na to miejsce pielgrzyma, aby mu bezpośrednio sugerował, że na Jasnej Górze Bogarodzica, Królowa Polski, zasiada jakby na tronie, w odpowiedniej sali tronowej, przyozdobiona koroną i suknią oraz oznakami władzy i godności królewskiej, by swym poddanym udzielać audiencji. Jeszcze w wieku XIX kosztowny baldachim dekorował obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Bogata tkanina, rozpięta nad Wizerunkiem, wiązała się w wielkiej koronie umieszczonej w górnej części nastawy ołtarzowej. Od ślubów Jana Kazimierza powszechnie już w kraju używano tytułu „Królowa Polski", której ikonograficznym przedstawieniem był dla Polaków jedynie Jasnogórski Obraz. Przekonanie to potwierdzali zwłaszcza jasnogórscy kaznodzieje i pisarze — teologowie oraz cała ceremonia uroczystego odsłaniania obrazu Królowej Polski przy dźwiękach królewskiego hejnału (intrady). Na utwierdzenie się tego przekonania wpływ miały także koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej (8.09.1717) i ustanowienie liturgicznego święta Królowej Polski (12.11.1923). Wszystkie też składane na Jasnej Górze wota są znakami hołdu, czci, wdzięczności i zaufania. Szczególnym jednak aktem takiego hołdu było przekazanie przez polskie kobiety berła i jabłka królewskiego jako wyrazu oddania się pod wyłączną opiekę i królowanie Maryi.

o. Józef Płatek OSPPE