Paulini Wrocław

Paulini we Wrocławiu

Paulini we Wrocławiu

Ojcowie, którzy obecnie posługują w Sanktuarium:

o. Maksymilian Stępień - proboszcz i przeor

o. Karol Bilicz - wikariusz

o. Marcin Sylwan Wirkowski

o. Sebastian Gotkowicz

o. Tomasz Chmielewski

o. Piotr Józef Pasierski

br. Grzegorz Sudoł