Paulini Wrocław

Paulini we Wrocławiu

Paulini we Wrocławiu

Ojcowie, którzy obecnie posługują w parafii:

o. Mirosław Bijata  - proboszcz i przeor

o. Maksymilian Stępień

o. Augustyn Pelanowski

o. Michał Strojecki

o. Marcin Sylwan Wirkowski

o. Waldemar Kowalczyk

o. Grzegorz Libuda

o. Jakub Szymczycha

br. Grzegorz Sudoł

Paulini, którzy posługiwali w parafii

Ojcowie i bracia, którzy posługiwali w parafii: Proboszczowie i przeorzy: o. Bogdan...

więcej